Siin on turvaline!

Märgis teenusepakkuja veebil tähendab, et teenusepakkuja on liitunud Tallinna turismiteenuse pakkujate Hea tahte kokkuleppega.

Kokkuleppega ühinedes kinnitab Hilltop Apartments, et järgib COVID-19 leviku tõkestamise nõudeid ja pühendub turvalise keskkonna tagamisele nii oma kliendile kui ka töötajatele.

Hea tahte kokkuleppega liitumine ja tingimuste täitmine põhineb ettevõtte enesehindamisel ja vastutustundlikkusel.

Kõigile turvalise teenindus- ja töökeskkonna tagamisel lasub vastutus ka kliendil – järgi terviseameti juhiseid ja käitu vastutustundlikult!

Kui näed teenuse osutamise kohas või teenusepakkuja veebisaidil/sotsiaalmeediakanalites turvamärgist, on teenusepakkuja kinnitanud, et:

  • töötajad ei tule haigustunnustega tööle.
  • töötajad desinfitseerivad järjepidevalt käsi ja hoiavad puhtust.
  • töötajad informeerivad kõiki külastajaid COVID-19 käitumisjuhistest.
  • siseruumides saavad teenindajad ja külalised hoida distantsi.
  • desinfitseerimisvahendid on kõigile kättesaadavad.
  • töötajad jälgivad külalisi ning vajadusel saadavad haigustunnustega inimese koju.
  • pinnad, millega haigussümptomitega inimene kokku puutus, puhastatakse hoolikalt.
  • seal ei müüda joobetunnustega inimestele alkoholi ning liigjoobes isikul palutakse lahkuda.
  • siseruume õhutatakse pidevalt.